GRAVIDITA EXY POTVRDENÁ /Exa pregnancy confirmed

14.01.2016 20:57

13.1.2016 bola Exa podrobená sonografickému vyšetreniu s pozitívnym výsledkom :)  viď./see Plánované vrhy