18.01.2016 35.deň gravidity.

26.01.2016 22:28

USG z 18.01.2016 35. deň gravidity- vývin orgánov je dokončený. 

video tu www.facebook.com/exnodu/